Close

NGOs

Jivanjyot Disaster Service Institute

Venus Corner, Kolhapur

Phone : 9822551360

Jivanmukti Seva Sanstha

1658 C Ward, Ganji Galli, Kolhapur

Email : ashokwhitearmy[at]gmail[dot]com
Phone : 9850079801