बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर (शहर ) अंगणवाडी मदतनीस पदभरती २०२३

कोल्हापूर (शहर ) अंगणवाडी मदतनीस पदभरती २०२३

16/06/2023 03/07/2023 पहा (5 MB)
इचलकरंजी (न.पा.) व हुपरी (न.पा.) प्रकल्पअंतर्गत रिक्त अंगणवाडी मदतनीस पदासाठी जाहिरात

इचलकरंजी (न.पा.) व हुपरी (न.पा.) प्रकल्पअंतर्गत रिक्त अंगणवाडी मदतनीस पदासाठी जाहिरात

16/06/2023 30/06/2023 पहा (66 KB)
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (आयसीटीसी ग्रामीण रुग्णालय मुरगूड) या पदासाठी पद भरती

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (आयसीटीसी ग्रामीण रुग्णालय मुरगूड) या पदासाठी पद भरती

24/05/2023 14/06/2023 पहा (758 KB)
जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणे

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणे

24/03/2023 31/03/2023 पहा (564 KB)
आधार कार्ड अद्यावत करणेबाबत कँम्प

आधार कार्ड अद्यावत करणेबाबत कँम्प

03/03/2023 22/03/2023 पहा (386 KB)
नवीन “आपले सरकार सेवा केंद्र” छानणी प्रपत्र-अ प्राथमिक स्वरूपाची यादी
नवीन “आपले सरकार सेवा केंद्र” छानणी प्रपत्र-अ प्राथमिक स्वरूपाची तालुकानुसार यादी
अ.न.  तालुकाचे नाव 
1 आजरा 
2 भुदरगड
3 चंदगड
4 गडहिंग्लज
5 गगनबावडा
6 हातकणंगले 
7 कागल
8 करवीर
9 पन्हाळा 
10 राधानगरी
11 शाहूवाडी
12 शिरोळ
07/02/2023 18/02/2023 पहा (345 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

31/01/2023 14/02/2023 पहा (2 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात.

16/01/2023 01/02/2023 पहा (7 MB)
कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्ती

कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्ती

शुद्धीपत्रक

09/11/2022 07/12/2022 पहा (6 MB) GR / शुद्धीपत्रक (263 KB)
राष्ट्र्रीय महामार्ग 166 साठी लवाद दावे संदर्भात कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी, अव्वल कारकून,टंकलेखक,लिपीक नियुक्ती

राष्ट्र्रीय महामार्ग 166 साठी लवाद दावे संदर्भात कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी, अव्वल कारकून,टंकलेखक,लिपीक नियुक्ती 

11/11/2022 26/11/2022 पहा (712 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्रांचा नवीन जाहिरनामा

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा नवीन जाहिरनामा

16/09/2022 10/10/2022 पहा (2 MB)
कोतवाल संवर्गातून शिपाई सवर्गामध्ये प्रथम नियुक्ती देणे बाबत निवड सूची प्रसिद्ध गुण तक्ता आदेश व शिफारस बाबतची माहिती
1 कोतवाल निवड सूची
2 कोतवाल आदेश
3 कोतवाल शिफारस पत्र
4 कोतवाल तक्ता
20/07/2022 30/07/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

10/05/2022 31/05/2022 पहा (423 KB)
महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

19/04/2022 25/04/2022 पहा (471 KB)
महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

14/03/2022 30/03/2022 पहा (2 MB)