बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
एआरटी केंद्रमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता थेट मुलाखत

एआरटी केंद्रमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता थेट मुलाखत

23/02/2021 12/03/2021 पहा (1 MB)
व्हायरल लोड प्रयोगशाळेत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती

शासकीय वैद्यकीय कॉलेज, कोल्हापूर मध्ये भरती

04/02/2021 28/02/2021 पहा (1 MB)
अनुसूचित जमाती खेळाडू वर्गातील तलाठी २०१९ निवड यादी

निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

20/01/2021 13/02/2021 पहा (804 KB)
गट क, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

 

01/10/2020 31/12/2020 पहा (185 KB) Excluded from Compassionate list group C (101 KB)
गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

01/10/2020 31/12/2020 पहा (152 KB) Group D – Deleted List (82 KB)
तलाठी २०१९ पदाकरिता अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व खुला महिला प्रवर्ग

08/12/2020 22/12/2020 पहा (3 MB)
तलाठी महाभरती २०१९ चे अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

तलाठी महाभरती २०१९ चे  अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची  अंतिम निवड यादी

10/07/2020 18/07/2020 पहा (2 MB)
कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.

कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.

22/03/2020 30/04/2020 पहा (228 KB)
तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड सुचीतील उमेदवारांना महसूल उपविभाग वाटप केलेबाबत

तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड सुचीतील उमेदवारांना महसूल उपविभाग वाटप केलेबाबत  

11/03/2020 07/04/2020 पहा (1 MB)
तलाठी भरती २०१९ अंतिम निवड सूची व अंतिम प्रतीक्षा सूची

तलाठी भरती २०१९ अंतिम निवड सूची व अंतिम प्रतीक्षा सूची

26/02/2020 15/03/2020 पहा (6 MB)