घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भू संपादन एस.आर. ४/२०१७ अधिसूचना

वसगडे, तालुका करवीर

19/09/2019 19/10/2019 पहा (710 KB)
भू संपादन एस.आर. ३/२०१७ अधिसूचना

सांगवडे, तालुका करवीर

19/09/2019 19/10/2019 पहा (783 KB)
भू संपादन एस.आर. २/२०१७ अधिसूचना

सांगवडेवाडी, तालुका करवीर

19/09/2019 19/10/2019 पहा (776 KB)
भू संपादन एस.आर. २/२००० अधिसूचना

मुडशिंगी, तालुका करवीर

19/09/2019 19/10/2019 पहा (599 KB)
गडहिंग्लज अंतिम प्रभाग रचना

प्रभाग रचना प्रसिद्धी

13/09/2019 25/09/2019 पहा (292 KB)
हातकणंगले नगर पंचायत

२०१९ मतदार  यादी

13/09/2019 25/09/2019 पहा (1 MB) Hatkanangale Ward 02 (2 MB) Hatkanangale Ward 03 (2 MB) Hatkanangale Ward 04 (2 MB) Hatkanangale Ward 05 (2 MB) Hatkanangale Ward 06 (2 MB) Hatkanangale Ward 07 (2 MB) Hatkanangale Ward 08 (1 MB) Hatkanangale Ward 09 (2 MB) Hatkanangale Ward 10 (2 MB) Hatkanangale Ward 11 (2 MB) Hatkanangale Ward 12 (2 MB) Hatkanangale Ward 13 (2 MB) Hatkanangale Ward 14 (2 MB) Hatkanangale Ward 15 (2 MB) Hatkanangale Ward 16 (2 MB) Hatkanangale Ward 17 (2 MB)
दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी

मतदार यादी साठी येथे पहा.

16/07/2019 16/10/2019
वाहन चालक यांची ज्येष्ठता यादी

आस्थापना

03/07/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
शिपाई यांची ज्येष्ठता यादी

आस्थापना

03/07/2019 30/09/2019 पहा (3 MB)
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, कोल्हापूर

दूरध्वनी संपर्क यादी

12/06/2019 31/10/2019 पहा (1 MB)
पुराभिलेख