घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार नोंदणी कार्यक्रम 23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (853 KB)
भू संपादन कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी पी.आय. एल. क्र. 34/2017 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी पारित केलेले परिपरत्रक

मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पी.आय.एल. क्र. 34/2017 दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेले परिपत्रक दि. 28/03/2018 व 03/04/2018 अन्वये कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी

23/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (286 KB)
वगळलेले मतदार 276 कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
वगळलेले मतदार 275 करवीर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 डाउनलोड (264 KB)
वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
मंडप (पेंडॉल) तपासणी पथक प्रसिध्दीकरण

सण/उत्सवाकरिता उभारलेल्या मंडप(पेंडॉल) चे तपासणी पथक

03/09/2018 31/12/2018 डाउनलोड (29 KB)
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात

रिट अर्ज 13488/2017 व 13353/2016

28/07/2018 31/12/2018 डाउनलोड (391 KB)
सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा

सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा (व्यापार आणि वाणिज्य विभाग, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण कायदा) अधिनियम, 2003 ची प्रसिद्धी

17/07/2018 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
पुराभिलेख