घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भू संपादन व्हन्नुर ता कागल

भू संपादन एस.आर. 228/2018

16/07/2019 15/09/2019 डाउनलोड (798 KB)
भू संपादन तमनाकवाडा ता. कागल

भू संपादन एस.आर. 371/19

16/07/2019 15/09/2019 डाउनलोड (567 KB)
भू संपादन शिरगांव ता. राधानगरी

भू संपादन एस.आर. 1110/2018

16/07/2019 15/09/2019 डाउनलोड (647 KB)
भू संपादन आमजाई व्हरवडे ता. राधानगरी

भू संपादन एस. आर. 1110/2018

16/07/2019 15/09/2019 डाउनलोड (601 KB)
दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी

मतदार यादी साठी येथे पहा.

16/07/2019 16/10/2019
वसगडे येथील उपविभागीय अधिकारी करवीर यांचेकडून भूसंपादन

एस. आर. क्र. 4/2017

12/07/2019 31/07/2019 डाउनलोड (656 KB)
सांगवडेवाडी येथील उपविभागीय अधिकारी करवीर यांचेकडून भूसंपादन

एस. आर. क्र. 2/2017

12/07/2019 31/07/2019 डाउनलोड (809 KB)
मुडशिंगी येथील उपविभागीय अधिकारी करवीर यांचेकडून भूसंपादन

एस. आर. क्र.  2/2000

12/07/2019 31/07/2019 डाउनलोड (641 KB)
उपविभागीय अधिकारी करवीर यांचेकडून सांगवडे येथील भूसंपादन

एस.आर.क्र. ३/२०१७

12/07/2019 31/07/2019 डाउनलोड (784 KB)
वाहन चालक यांची ज्येष्ठता यादी

आस्थापना

03/07/2019 30/09/2019 डाउनलोड (1 MB)
पुराभिलेख