घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरणपत्र 3

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरणपत्र 3

13/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (32 KB)
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरण पत्र 2

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरण पत्र 2

13/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (33 KB)
सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा

सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा (व्यापार आणि वाणिज्य विभाग, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण कायदा) अधिनियम, 2003 ची प्रसिद्धी

17/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
पुराभिलेख