बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

01/10/2020 31/12/2020 पहा (152 KB) Group D – Deleted List (82 KB)
गट क, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

 

01/10/2020 31/12/2020 पहा (185 KB) Excluded from Compassionate list group C (101 KB)
तालुक्यात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे

कोल्हापूर जिल्ह्यात ११ तालुक्यात ( करवीर सोडून) आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे. याकरिता शासकीय आदेश नुसार केंद्र स्थापित करणेत येत आहे. सोबत नवीन अर्जाचा नमुना दिला आहे.

नवीन अर्जाचा नमुना वर दिला आहे

30/09/2020 31/10/2020 पहा (27 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून  सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

15/08/2020 31/12/2021 पहा (244 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

15/06/2020 15/06/2025 पहा (539 KB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.६/२००९, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.६/२००९,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 10/03/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.५/२००९, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.५/२००९,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 10/03/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.१/२०१०, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.१/२०१०,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 11/03/2021 पहा (10 MB)
अनुकंपा यादी २०१९ वर्ग ४

वर्ग ४

10/12/2019 31/12/2020 पहा (143 KB)
पुराभिलेख