बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शिरोळ नगरपरिषदेकडील प्रभाग क्र.६-अ पोटनिवडणूकीत कार्यक्रम जाहीर

शिरोळ नगरपरिषदेकडील प्रभाग क्र.६-अ पोटनिवडणूकीत कार्यक्रम जाहीर

30/11/2021 31/12/2021 पहा (620 KB)
निवडणूकविषयक निविदांबाबत जाहीर सूचना

निवडणूकविषयक निविदांबाबत जाहीर सूचना

26/11/2021 15/12/2021 पहा (104 KB)
शिरोळ नगरपरिषदेकडील प्रभाग क्र.६-अ पोटनिवडणुकीचा अंतिम व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी बाबत

शिरोळ नगरपरिषदेकडील प्रभाग क्र.६-अ पोटनिवडणुकीचा अंतिम व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी बाबत

26/11/2021 31/12/2021 पहा (311 KB)
शासकीय कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेसाठी अर्ज

शासकीय कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेसाठी अर्ज 

01/11/2021 10/12/2021 पहा (229 KB)
कोल्हापूर शहर सत्ता प्रकार ब ते क रूपांतरण

कोल्हापूर शहर सत्ता प्रकार ब ते क रूपांतरण

18/08/2021 30/09/2023 पहा (2 MB)
मानबेट व कंदलगाव तालुका राधानगरी येथील भू संपादनाची कलम ११ ची अधिसूचना

एस आर क्र 236/2020 कलम ११ अधिसूचना

08/01/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

17/11/2020 31/12/2025 पहा (232 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून  सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

15/08/2020 31/12/2021 पहा (244 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

15/06/2020 15/06/2025 पहा (539 KB)
पुराभिलेख