बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात

रिट अर्ज 13488/2017 व 13353/2016

28/07/2018 31/12/2018 डाउनलोड (391 KB)
सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा

सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा (व्यापार आणि वाणिज्य विभाग, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण कायदा) अधिनियम, 2003 ची प्रसिद्धी

17/07/2018 31/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
शिरोळ प्रभाग रचना – अनुसुची 7अ, 7ब सह

शिरोळ प्रभाग रचना – प्रभाग कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत त्यासह

12/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (574 KB)
नवीन आपले सरकार केंद्रांचा संदर्भात जाहिरात 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (535 KB)
नवीन आपले सरकार केंद्राचा अर्ज 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (973 KB)
नवीन आपलेसरकार केंद्र नामंजूर अर्जदारांची यादी 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (440 KB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर अर्जदारांची यादी 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (514 KB)
आपले सरकार नियोजित केंद्रांची यादी 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (360 KB)
आपले सरकार शासकीय आदेश 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
आपले सरकार केंद्रांची यादी 01/04/2018 31/03/2019 डाउनलोड (867 KB)
पुराभिलेख