बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनु.जमाती (खेळाडू) या पदाकरिता तलाठी परीक्षा, पदभरती डिसें.२०१९ परीक्षेची अंतिम उत्तरातालिका

अनु.जमाती (खेळाडू) या पदाकरिता तलाठी परीक्षा, पदभरती डिसें.२०१९ परीक्षेची अंतिम उत्तरातालिका

17/01/2020 02/02/2020 पहा (220 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र शासन निर्णय

आपले सरकार सेवा केंद्र शासन निर्णय

13/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
एका पेक्षा जास्त अर्जदारांचा आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूरीसाठी पात्र-अपात्र यादी

एका पेक्षा जास्त अर्जदारांचा आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूरीसाठी पात्र-अपात्र यादी

13/01/2020 31/01/2020 पहा (840 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र नामंजूर अर्जदारांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र नामंजूर अर्जदारांची यादी

13/01/2020 31/01/2020 पहा (658 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी-2

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी-2

13/01/2020 31/01/2020 पहा (633 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी-1

आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर यादी-1

13/01/2020 31/01/2020 पहा (681 KB)
कुरुंदवाड नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक २-ब चा पोटनिवडणुक कार्यक्रम

कुरुंदवाड नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक २-ब चा पोटनिवडणुक कार्यक्रम  

08/01/2020 10/02/2020 पहा (536 KB)
तलाठी पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता अपात्र उमेदवाराची यादी

अपात्र उमेदवाराची यादी

08/01/2020 28/01/2020 पहा (180 KB)
तलाठी पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवाराची यादी

पात्र उमेदवाराची यादी

07/01/2020 28/01/2020 पहा (212 KB)
अनुसूचित जमाती (खेळाडू) प्रवर्गातील गट क तलाठी पदभरती २०१९

जाहिरात-तलाठी भरती २०१९, अर्जाचा विहीत नमुना

28/12/2019 02/02/2020 पहा (4 MB)
पुराभिलेख