बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
औषध निर्माता (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती

औषध निर्माता (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती

11/06/2021 02/07/2021 पहा (1 MB)
स्टेट रेफरन्स लबोरेटरी (एस आर एल) या केंद्राकरिता तांत्रिक अधिकारी या पदासाठी भरती

स्टेट रेफरन्स लबोरेटरी (एस आर एल) या केंद्राकरिता तांत्रिक अधिकारी या पदासाठी भरती

11/06/2021 02/07/2021 पहा (1 MB)
एआरटी केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी या पदासाठी थेट मुलाखत

एआरटी केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी या पदासाठी थेट मुलाखत

10/06/2021 16/06/2021 पहा (1 MB)
मानबेट व कंदलगाव तालुका राधानगरी येथील भू संपादनाची कलम ११ ची अधिसूचना

एस आर क्र 236/2020 कलम ११ अधिसूचना

08/01/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

17/11/2020 31/12/2025 पहा (232 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून  सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

15/08/2020 31/12/2021 पहा (244 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

15/06/2020 15/06/2025 पहा (539 KB)
पुराभिलेख