बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तांत्रिक अधिकारी (एसआरएल व व्हायरल लोड लँब) तसेच प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ (व्हायरल लोड लँब ) या पदाची पद भरती

 तांत्रिक अधिकारी (एसआरएल व व्हायरल लोड लँब) तसेच प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ (व्हायरल लोड लँब ) या पदाची पद भरती

14/02/2020 29/02/2020 पहा (800 KB)
२०१९ महसूल यादी वर्ग ३

कोल्हापूर जिल्हा

10/12/2019 31/03/2020 पहा (44 KB)
२०१९ महसूल यादी वर्ग ४

कोल्हापूर जिल्हा

10/12/2019 31/03/2020 पहा (33 KB)
अनुकंपा यादी २०१९ वर्ग ४

वर्ग ४

10/12/2019 31/12/2020 पहा (143 KB)
अनुकंपा यादी २०१९ वर्ग 3

वर्ग 3

10/12/2019 31/03/2020 पहा (213 KB)
ग्रामपंचायत निवडणूका

प्रभाग रचना कार्यक्रम

04/12/2019 23/03/2020 पहा (4 MB)
पुराभिलेख