बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कोल्हापूर जिल्हा अंतिम मतदान केंद्र यादी प्रसिद्धी दिनांक ०८-०४-२०२४
अ.क्र. विधानसभा मतदारसंघाचे नाव 
लोकसभा निवडणूक २०२४-  २७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७३ कागल विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७७ शाहूवाडी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
१० लोकसभा निवडणूक २०२४- २८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
08/04/2024 06/06/2024 पहा (175 KB)
चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे चिमणे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत….कलम 19 अधिसूचना

चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे चिमणे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर  येथील जमिन संपादीत करणेबाबत….कलम 19 अधिसूचना

02/04/2024 02/06/2024 पहा (713 KB) kalam 19 (1 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची अंतिम पात्र अपात्र यादी प्रसिध्दीबाबत

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत

अ.न.  तालुकाचे नाव 
1 आजरा 
2 भुदरगड
3 चंदगड
4 गडहिंग्लज
5 हातकणंगले 
6 कागल
7 करवीर
8 पन्हाळा 
9 राधानगरी
10 शाहूवाडी
15/03/2024 15/05/2024 पहा (177 KB)
चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे बेगवडे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे बेडीव व आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत……..कलम 11 अधिसूचना

चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे बेगवडे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे बेडीव व आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत……..कलम 11 अधिसूचना

12/02/2024 16/07/2024 पहा (142 KB)
आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत- अतिरिक्त 3D अधिसूचना

आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत- अतिरिक्त 3D अधिसूचना

12/02/2024 12/06/2024 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रचार व प्रसिध्दी बाबत

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रचार व प्रसिध्दी बाबत

10/10/2023 31/12/2024 पहा (409 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

17/11/2020 31/12/2025 पहा (232 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

15/06/2020 15/06/2025 पहा (539 KB)
पुराभिलेख