बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे चिमणे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत- कलम 19 अधिसूचना

चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे चिमणे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत- कलम 19 अधिसूचना

12/07/2024 12/09/2024 पहा (1 MB)
हातकणंगले नगर पंचायत नगराध्यक्ष पोट-निवडणूक २०२४ अंतिम मतदार यादी

हातकणंगले नगर पंचायत नगराध्यक्ष पोट-निवडणूक २०२४ अंतिम मतदार यादी

11/07/2024 15/08/2024 पहा (105 KB) Ward No – 1 (352 KB) Ward No – 2 (666 KB) Ward No – 3 (430 KB) Ward No – 4 (311 KB) Ward No – 5 (357 KB) Ward No- 6 (357 KB) Ward No- 7 (344 KB) Ward No- 8 (365 KB) Ward No- 9 (341 KB) Ward No- 10 (414 KB) Ward No- 11 (425 KB) Ward No- 12 (417 KB) Ward No- 13 (400 KB) Ward No-14 (384 KB) Ward No-15 (393 KB) Ward No-16 (423 KB) Ward No-17 (358 KB)
चंदगड नगर पंचायत प्रभाग क्रमांक 0५ पोट-निवडणूक २०२४ अंतिम मतदार यादी

चंदगड नगर पंचायत प्रभाग क्रमांक 0५ पोट-निवडणूक २०२४ अंतिम मतदार यादी

11/07/2024 15/08/2024 पहा (8 MB)
मौ. भादोले, ता. हातकणंगले येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे / चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 19 ची अधिसूचना.

मौ. भादोले, ता. हातकणंगले येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे / चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 19 ची अधिसूचना.

21/06/2024 20/07/2024 पहा (793 KB)
पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

27/05/2024 27/07/2024 पहा (8 MB)
पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका हातकणंगले आणि शिरोळ येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका हातकणंगले आणि शिरोळ येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

10/06/2024 10/08/2024 पहा (334 KB)
पवनार ते पत्रादेवी (नागपुर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य महामार्ग (विशेष) क्रमांक 10 च्या आखणीतील भुदरगड व आजरा या तालुक्यातील जमिन भूसंपादनाबाबत

पवनार ते पत्रादेवी (नागपुर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य महामार्ग (विशेष) क्रमांक 10 च्या आखणीतील भुदरगड व आजरा या तालुक्यातील जमिन भूसंपादनाबाबत.

10/06/2024 10/09/2024 पहा (1 MB)
चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे बेगवडे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे बेडीव व आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत……..कलम 11 अधिसूचना

चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प, ता. आजरा अंतर्गत बुडीत क्षेत्राबाहेरील मौजे बेगवडे ते आरळगुंडी पर्यायी रस्त्यासाठी मौजे बेडीव व आरळगुंडी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील जमिन संपादीत करणेबाबत……..कलम 11 अधिसूचना

12/02/2024 16/07/2024 पहा (142 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रचार व प्रसिध्दी बाबत

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रचार व प्रसिध्दी बाबत

10/10/2023 31/12/2024 पहा (409 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब मधून सत्ता प्रकार क मध्ये बदल

17/11/2020 31/12/2025 पहा (232 KB)
कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

कोल्हापूर शहरातील सत्ता प्रकार ब ते क बदल

15/06/2020 15/06/2025 पहा (539 KB)
पुराभिलेख