माहितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालय

माहितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालय
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
विभूसंअ 06 01/11/2018 डाउनलोड(2 MB)
कार्या18 नियोजन 01/11/2018 डाउनलोड(826 KB)
कार्या12 सर्वसाधारण 01/11/2018 डाउनलोड(785 KB)
कार्या10 निवडणूक 01/11/2018 डाउनलोड(762 KB)
कार्या08 हक्कनोंद 01/11/2018 डाउनलोड(966 KB)
कार्या07 गृह 01/11/2018 डाउनलोड(351 KB)
कार्या01 – आस्थापना 26/09/2018 डाउनलोड(5 MB)
कार्या14 लेखा 27/08/2018 डाउनलोड(201 KB)
कार्या11 संगायो 27/08/2018 डाउनलोड(5 MB)
कार्या07 करमणूक 27/08/2018 डाउनलोड(5 MB)