बंद

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय
शीर्षक दिनांक View / Download
कार्यासन क्र. 3 – जमीन शाखा 24/08/2022 पहा (5 MB)
कोल्हापूर नागरी समूह कार्यालय 22/08/2022 पहा (680 KB)
कार्यासन ११ , नगरपालिका प्रशासन शाखा 11/08/2022 पहा (824 KB)
पुनर्वसन विभाग 16/03/2022 पहा (6 MB)
कार्या -6 अ/ खनिकर्म विभाग 04/08/2022 पहा (87 KB)
कार्यासन ११ भूसंपादन(समन्वय) 11/03/2022 पहा (1 MB)
कार्या०७अ – करमणूक कर 03/08/2022 पहा (145 KB)
संगायो तहसिलदार कोल्हापूर शहर 03/08/2022 पहा (376 KB)
विभूसंअ 06 01/08/2022 पहा (145 KB)
कार्या18 नियोजन 11/08/2022 पहा (1 MB)
कार्या12 सर्वसाधारण 05/08/2022 पहा (176 KB)
कार्या10 निवडणूक 13/01/2022 पहा (1 MB)
कार्या08 हक्कनोंद 03/08/2022 पहा (126 KB)
कार्या07 गृह 02/08/2022 पहा (7 MB)
कार्या14 लेखा 11/03/2022 पहा (881 KB)