बंद

माहितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
कार्या13 अभिलेख 05/07/2018 डाउनलोड(3 MB)
विभूसंअ12 04/07/2018 डाउनलोड(2 MB)
कार्या19 पुरवठा 04/07/2018 डाउनलोड(337 KB)
कार्या08 वतन 04/07/2018 डाउनलोड(1 MB)
कार्या04 गावठाण 04/07/2018 डाउनलोड(372 KB)
कार्या02 राजशिष्टाचार 04/07/2018 डाउनलोड(2 MB)