बंद

माहितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
कार्या01 – आस्थापना 26/09/2018 डाउनलोड(5 MB)
कार्या14 लेखा 27/08/2018 डाउनलोड(201 KB)
कार्या11 संगायो 27/08/2018 डाउनलोड(5 MB)
कार्या07 करमणूक 27/08/2018 डाउनलोड(5 MB)
कार्या06 वसुली 27/08/2018 डाउनलोड(4 MB)
कार्या05 रोहयो 27/08/2018 डाउनलोड(3 MB)
कार्या13 अभिलेख 27/08/2018 डाउनलोड(3 MB)
विभूसंअ12 04/07/2018 डाउनलोड(2 MB)
कार्या19 पुरवठा 04/07/2018 डाउनलोड(337 KB)
कार्या08 वतन 04/07/2018 डाउनलोड(1 MB)