बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ

कलानिकेतन महाविद्यालय

आय. टी. आय. समोर, कळंबा रोड, कोल्हापूर

Pincode: 416007

डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी कोल्हापूर

कसबा बावडा, कोल्हापूर ४१६००६

देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार कॉलेज ऑफ कॉमर्स

649 सी वॉर्ड,आझाद चौक ,रविवार पेठ, लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर - 416002,

शिवाजी युनिवर्सिटी

विद्यानगर कोल्हापूर-४१६००४