बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ

आर सी एस एम सरकारी मेडिकल कॉलेज

१४१३, करवीर सी.पी.आर रुग्णालय जवळ कोल्हापूर- ४१६००१

इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

विमानतळ रोड, उज्जलाईवाडी, महामार्गाजवळ कोल्हापूर - ११६००४

कृषी विदयापीठ कॉलेज

सी / ओ शिवाजी विद्यापीठ, विद्या नगर, इचलकरंजी -४१६००४

के.आय.टी. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर

न्यू बिल्डिंग १, आर के नगर, करवीर गोकुल शिरगाव एमआयडीसी, कोल्हापूर - ४१६२३४

जयसिंगपूर कॉलेज

शिरोळवाडी रोड, जयसिंगपूर, कोल्हापूर -४१६१०१

डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी कोल्हापूर

कसबा बावडा, कोल्हापूर ४१६००६

डॉ. घाळी कॉलेज ऑफ आर्ट अँड कॉमर्स

भडगाव रोड,जागृती नगर, गडहिंग्लज, कोल्हापूर - ४१६५०२

देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार कॉलेज ऑफ कॉमर्स

649 सी वॉर्ड,आझाद चौक ,रविवार पेठ, लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर - 416002,

न्यू कॉलेज

ए वॉर्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर-४१६०१२

न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज

२६४, शांती नगर, उचगाव कोल्हापूर,- ४१६००१