बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निरुपयोगी द्रवनत्रप्रत्रांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत

निरुपयोगी द्रवनत्रप्रत्रांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत

22/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

09/02/2024 16/02/2024 पहा (1 MB)
कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

30/01/2024 14/02/2024 पहा (3 MB)
मौ. धरणगुत्ती, ता. शिरोळ येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना

मौ. धरणगुत्ती, ता. शिरोळ येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना

29/12/2023 29/01/2024 पहा (933 KB)
महासंस्कृती महोत्सव 2023-24

महासंस्कृती महोत्सव 2023-24 

 

28/12/2023 08/01/2024 पहा (525 KB)
आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत-3A अधिसूचना

आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत-3A अधिसूचना

07/06/2023 06/12/2023 पहा (738 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व इमारत व सर्व परिसर स्वच्छता व साफसफाई दर पत्रक मागणी बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व इमारत व सर्व परिसर स्वच्छता व साफसफाई दर पत्रक मागणी बाबत

08/09/2023 18/09/2023 पहा (5 MB)
शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरु करणेबाबत

शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरु करणेबाबत

14/07/2023 04/08/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखेकडील संचिकांचे स्कॅनिंग करणेकामी एजन्सी नेमणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखेकडील संचिकांचे स्कॅनिंग करणेकामी एजन्सी नेमणेबाबत

27/07/2023 04/08/2023 पहा (2 MB)
बीएलओ व बीएलओ पर्यवेक्षक ओळखपत्र छपाई दरपत्रक

बीएलओ व बीएलओ पर्यवेक्षक ओळखपत्र छपाई दरपत्रक

24/07/2023 31/07/2023 पहा (2 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 पूर्वतयारी Heavy Duty Paper Shredding मशीन भाडेतत्वावर घेणेबाबत

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 पूर्वतयारी
Heavy Duty Paper Shredding मशीन भाडेतत्वावर घेणेबाबत

21/07/2023 25/07/2023 पहा (5 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी बॅनर प्रिंटिंग/डिजिटल बोर्ड इत्यादी छपाई करणे बाबत दरपत्रक सूचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी बॅनर प्रिंटिंग/डिजिटल बोर्ड इत्यादी छपाई करणे बाबत दरपत्रक सूचना

30/06/2023 05/07/2023 पहा (268 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी 32 इंच LED स्क्रीन भाडेतत्वावर पुरवणे बाबत दरपत्रक सूचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी 32 इंच LED स्क्रीन भाडेतत्वावर पुरवणे बाबत दरपत्रक सूचना

30/06/2023 05/07/2023 पहा (263 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी स्टेशनरी साहित्य खरेदी बाबत दर पत्रक सूचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी स्टेशनरी साहित्य खरेदी बाबत दर पत्रक सूचना

30/06/2023 05/07/2023 पहा (265 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी, मंडप,फर्निचर,विद्युत साहित्य व इतर साहित्य पुरवठ्याबाबत दरपत्रक सूचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ पूर्वतयारी , मंडप,फर्निचर,विद्युत साहित्य व इतर साहित्य पुरवठ्याबाबत दरपत्रक सूचना

27/06/2023 03/07/2023 पहा (1 MB)