बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल  दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

13/06/2022 19/06/2022 पहा (335 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, करवीर उपविभागीय कार्यालय, नियोजन कार्यालय, महसूल न्यायाधिकरण इमारत व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सर्व परिसरातील आतील व बाहेरील साफसफाई (स्वच्छक) बाबत 

22/04/2022 30/04/2022 पहा (244 KB)
सल्लागार सेवा प्रदान करण्यासाठी कोटेशनची विनंती.
सल्लागार सेवा प्रदान करण्यासाठी कोटेशनची विनंती.
04/02/2022 10/02/2022 पहा (129 KB)
276 कोल्हापूर उत्तर विधनसभा मतदान संघ पोट-निवडणूक करिता वेब कास्टिंग कामासाठी दरपत्रक मागणी

276 कोल्हापूर उत्तर विधनसभा मतदान संघ पोट-निवडणूक करिता वेब कास्टिंग कामासाठी दरपत्रक मागणी

14/01/2022 24/01/2022 पहा (1 MB)
Vacuum Cleaner खरेदी दरपत्रक / सूचना

Vacuum Cleaner खरेदी दरपत्रक / सूचना

04/01/2022 10/01/2022 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

03/12/2021 30/12/2021 पहा (922 KB)
सन २०२१-२२ करिता द्रवनत्र वाहतूक ई- निविदाबाबत

सन २०२१-२२ करिता द्रवनत्र वाहतूक ई- निविदाबाबत

09/12/2021 16/12/2021 पहा (3 MB)
निवडणूकविषयक निविदांबाबत जाहीर सूचना

निवडणूकविषयक निविदांबाबत जाहीर सूचना

26/11/2021 15/12/2021 पहा (104 KB)
सदर संगणक ,फ्लेक्स प्रिंटींग व झेरॉक्स कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. सदर निविदेसाठी दि.१७/११/२०२१ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यत होती. निविदेस दि.२५/११/२०२१ सायं. ०५.०० वाजे मुदतवाढ देण्यात येत आहे .

सदर संगणक ,फ्लेक्स प्रिंटींग व झेरॉक्स कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. सदर निविदेसाठी दि.१७/११/२०२१ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यत होती. निविदेस दि.२५/११/२०२१ सायं. ०५.०० वाजे मुदतवाढ देण्यात येत आहे .

17/11/2021 25/11/2021 पहा (3 MB)
ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि व्हॉट्सअॅप मोबाइल अॅप पाठवत आहे च्या साठी सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि व्हॉट्सअॅप मोबाइल अॅप पाठवत आहे च्या साठी सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

14/10/2021 16/11/2021 पहा (814 KB)