बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
एलएक्यू /स्पे /४५९ /इचलकरंजी जाहीर प्रसिद्धीकरण व प्रकटपत्र तसेच राजपत्र

एलएक्यू /स्पे /४५९ /इचलकरंजी जाहीर प्रसिद्धीकरण व प्रकटपत्र तसेच राजपत्र

17/02/2021 16/03/2021 पहा (2 MB)
एआरटी केंद्रमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता थेट मुलाखत

एआरटी केंद्रमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता थेट मुलाखत

23/02/2021 12/03/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.१/२०१०, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.१/२०१०,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 11/03/2021 पहा (10 MB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.५/२००९, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.५/२००९,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 10/03/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.६/२००९, मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्धी (सर्फनाला आदेश एस.आर. क्र.६/२००९,

मौजे पारपोली, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर)

11/03/2020 10/03/2021 पहा (1 MB)
व्हायरल लोड प्रयोगशाळेत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती

शासकीय वैद्यकीय कॉलेज, कोल्हापूर मध्ये भरती

04/02/2021 28/02/2021 पहा (1 MB)
अनुसूचित जमाती खेळाडू वर्गातील तलाठी २०१९ निवड यादी

निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

20/01/2021 13/02/2021 पहा (804 KB)
कलम ११ अधिसूचना मौजे सुळकूड ता. कागल

एस. आर. १/२०२० भू संपादन कलम ११ अधिसूचना 

25/01/2021 31/01/2021 पहा (2 MB)
एड्स संशोधन केंद्र, सी पी आर इस्पितळ कोल्हापूर येथे भरती

वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी या पदावर भरती

14/01/2021 28/01/2021 पहा (935 KB)
अनुकंपा यादी २०१९ वर्ग ४

वर्ग ४

10/12/2019 31/12/2020 पहा (143 KB)