बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल  दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

13/06/2022 19/06/2022 पहा (335 KB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभाग रचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभाग रचना

02/06/2022 16/06/2022 पहा (5 MB) PanchayatSamitiPrarupGan (406 KB)
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

10/05/2022 31/05/2022 पहा (423 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, करवीर उपविभागीय कार्यालय, नियोजन कार्यालय, महसूल न्यायाधिकरण इमारत व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सर्व परिसरातील आतील व बाहेरील साफसफाई (स्वच्छक) बाबत 

22/04/2022 30/04/2022 पहा (244 KB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

22/04/2022 29/04/2022 पहा (7 MB)
महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

19/04/2022 25/04/2022 पहा (471 KB)
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी मौजे तामगाव, तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत सूचना
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी मौजे तामगाव, तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत सूचना
15/02/2022 15/04/2022 पहा (7 MB)
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी मौजे मुडशिंगी, तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत सूचना
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी मौजे मुडशिंगी, तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत सूचना
15/02/2022 15/04/2022 पहा (8 MB)
महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

14/03/2022 30/03/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा 25 जानेवारी 2022 ते 15 मार्च 2022
राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा 25 जानेवारी 2022 ते 15 मार्च 2022
25/01/2022 15/03/2022 पहा (6 MB)