बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनु.जमाती (खेळाडू) या पदाकरिता तलाठी परीक्षा, पदभरती डिसें.२०१९ परीक्षेची अंतिम उत्तरातालिका

अनु.जमाती (खेळाडू) या पदाकरिता तलाठी परीक्षा, पदभरती डिसें.२०१९ परीक्षेची अंतिम उत्तरातालिका

17/01/2020 02/02/2020 पहा (220 KB)
तलाठी पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता अपात्र उमेदवाराची यादी

अपात्र उमेदवाराची यादी

08/01/2020 28/01/2020 पहा (180 KB)
तलाठी पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवाराची यादी

पात्र उमेदवाराची यादी

07/01/2020 28/01/2020 पहा (212 KB)
अनुसूचित जमाती (खेळाडू) प्रवर्गातील गट क तलाठी पदभरती २०१९

जाहिरात-तलाठी भरती २०१९, अर्जाचा विहीत नमुना

28/12/2019 02/02/2020 पहा (4 MB)
पुराभिलेख