बंद

मौजे जयसिंगपूर ता. शिरोळ येथील दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत

मौजे जयसिंगपूर ता. शिरोळ येथील दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे जयसिंगपूर ता. शिरोळ येथील दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत

मौजे जयसिंगपूर ता. शिरोळ येथील दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत

06/04/2023 06/10/2023 पहा (4 MB)