बंद

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची अंतिम पात्र अपात्र यादी प्रसिध्दीबाबत

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची अंतिम पात्र अपात्र यादी प्रसिध्दीबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची अंतिम पात्र अपात्र यादी प्रसिध्दीबाबत

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत

अ.न.  तालुकाचे नाव 
1 आजरा 
2 भुदरगड
3 चंदगड
4 गडहिंग्लज
5 हातकणंगले 
6 कागल
7 करवीर
8 पन्हाळा 
9 राधानगरी
10 शाहूवाडी
15/03/2024 15/05/2024 पहा (177 KB)