बंद

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र निवडीची प्राथमिक यादी प्रसिध्दीबाबत

अ.न.  तालुकाचे नाव 
1 आजरा 
2 भुदरगड
3 चंदगड
4 गडहिंग्लज
5 गगनबावडा
6 हातकणंगले 
7 कागल
8 करवीर
9 पन्हाळा 
10 राधानगरी
11 शाहूवाडी
12 शिरोळ
05/02/2024 12/02/2024 पहा (199 KB)