बंद

जिल्हा क्रीडा परिषद कोल्हापूर अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे क्लर्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर दोन पदे ही पदे मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अकरा महिन्याकरता भरणे बाबत

जिल्हा क्रीडा परिषद कोल्हापूर अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे क्लर्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर दोन पदे ही पदे मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अकरा महिन्याकरता भरणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा क्रीडा परिषद कोल्हापूर अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे क्लर्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर दोन पदे ही पदे मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अकरा महिन्याकरता भरणे बाबत

जिल्हा क्रीडा परिषद कोल्हापूर अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे क्लर्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर दोन पदे ही पदे मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अकरा महिन्याकरता भरणे बाबत

05/12/2023 12/12/2023 पहा (316 KB)