बंद

कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

30/01/2024 14/02/2024 पहा (3 MB)