बंद

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय
शीर्षक दिनांक View / Download
कार्या01 – आस्थापना 26/09/2018 पहा (5 MB)
कार्या14 लेखा 11/03/2022 पहा (881 KB)
कार्या11 संगायो 27/08/2018 पहा (5 MB)
कार्या06 वसुली 27/08/2018 पहा (160 KB)
कार्या05 रोहयो 01/11/2021 पहा (570 KB)
कार्या13 अभिलेख 11/03/2022 पहा (3 MB)
विभूसंअ12 12/01/2022 पहा (3 MB)
कार्या19 पुरवठा 04/07/2018 पहा (337 KB)
कार्या08 वतन 04/07/2018 पहा (1 MB)
कार्या04 गावठाण 04/07/2018 पहा (372 KB)