बंद

भुसंपादन

Filter Document category wise

फिल्टर

भुसंपादन
शीर्षक दिनांक View / Download
व्यपगत प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (106 KB)
भुसंपादन अधिनियम -2013 नूसार कार्यवाही करावयाच्या प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (194 KB)
संपादित संस्थेकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्‍त प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (185 KB)
कलम-64 खालील प्रकरणांची अद्यावत माहिती 23/11/2021 पहा (236 KB)
खाजगी जमीनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे अद्याप पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्‍या प्रकरणांबाबतची माहिती 23/11/2021 पहा (876 KB)
कलम-28-अ खालील प्रकरणांची अद्यावत माहिती 23/11/2021 पहा (348 KB)
कलम-१८ खालील प्रकरणांची त्रुटी पुर्तता होऊन मा. न्‍यायालयाने दाखल करून घेतलेली व दावा सुरू केलेली प्रकरणांची सद्यस्थितीबाबतची माहिती 23/11/2021 पहा (641 KB)