बंद

सार्वजनिक सुविधा

  • अ-शासकीय संस्था
  • टपाल
  • नगरपालिका
  • बँक
  • महाविद्यालय / विद्यापीठ
  • रुग्णालये
  • वीज

अ-शासकीय संस्था

जीवनज्योत आपत्कालीन सेवा संस्था

व्हीनस कॉर्णर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 9822551360

जीवनमुक्ती सेवा संस्था

1658 सी वार्ड, गंजी गल्ली, कोल्हापूर

ईमेल : ashokwhitearmy[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9850079801

टपाल

मुख्य पोस्ट ऑफिस, कोल्हापूर

कोल्हापूर मुख्य पोस्ट ऑफिस व पासपोर्ट सेवा केंद्र, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर 416003

दूरध्वनी : 0231-2656830

नगरपालिका

आजरा नगर पंचायत

ईमेल : nagarpanchayatajara[at]gmail[dot]com

इचलकरंजी नगर परिषद

ईमेल : ichalkaranjinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0230-2421451

कागल नगर परिषद

ईमेल : cokagal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02325-243570

कुरुंदवाड नगर परिषद

ईमेल : co[dot]kurundwadmcl[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02322-244530

कोल्हापूर महानगर पालिका

ईमेल : commissionerkmc[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 0231-2540291
वेबसाइट दुवा : http://kolhapurcorporation.gov.in

गडहिंग्लज नगर परिषद

ईमेल : cogmcg[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02327-222245

बँक

आर. बी. एल. बँक

दुकान क्रमांक ६,७ आणि ८, सिद्दीविनायक अपार्टमेंट, सीटीएस. नं. २३३, प्लॉट नं १२/१३, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर, महाराष्ट्र -४१६००३

ऍक्सिस बँक

तळमजला, प्लॉट नं. ११६०, सायकीज एक्स्टेंशन, राजाराम रोड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र -४१६००१

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.

ई वॉर्ड, शाहुपूरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००१

बँक ऑफ इंडिया

१५१९ / सी, जय धवाल बिल्डिंग, लक्ष्मीपूरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र- ४१६००२

बँक ऑफ बरोडा

६०६, पहिली, ई वार्ड, शाहूपुरी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र -४१६००१

बँक ऑफ महाराष्ट्र

महाबँक बिल्डिंग, कावला नाका, कोल्हापूर, महाराष्ट्र ४१६००१

महाविद्यालय / विद्यापीठ

आर सी एस एम सरकारी मेडिकल कॉलेज

१४१३, करवीर सी.पी.आर रुग्णालय जवळ कोल्हापूर- ४१६००१

इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

विमानतळ रोड, उज्जलाईवाडी, महामार्गाजवळ कोल्हापूर - ११६००४

कृषी विदयापीठ कॉलेज

सी / ओ शिवाजी विद्यापीठ, विद्या नगर, इचलकरंजी -४१६००४

के.आय.टी. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर

न्यू बिल्डिंग १, आर के नगर, करवीर गोकुल शिरगाव एमआयडीसी, कोल्हापूर - ४१६२३४

जयसिंगपूर कॉलेज

शिरोळवाडी रोड, जयसिंगपूर, कोल्हापूर -४१६१०१

डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी कोल्हापूर

कसबा बावडा, कोल्हापूर ४१६००६

रुग्णालये

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, कोल्हापूर

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, टाऊन हॉल बागेसमोर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 0231-2643464

वीज

महावितरण, कोल्हापूर

महावितरण, महाराष्ट्र राज्य वितरण महामंडळ, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 0231-2654884
वेबसाइट दुवा : http://www.mahadiscom.in/consumer/emails_acct-kolhapur.shtm