बंद

सार्वजनिक सुविधा

अ-शासकीय संस्था

जीवनज्योत आपत्कालीन सेवा संस्था

व्हीनस कॉर्णर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 9822551360

जीवनमुक्ती सेवा संस्था

1658 सी वार्ड, गंजी गल्ली, कोल्हापूर

ईमेल : ashokwhitearmy[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9850079801

नगरपालिका

आजरा नगर पंचायत

ईमेल : nagarpanchayatajara[at]gmail[dot]com

इचलकरंजी नगर परिषद

ईमेल : ichalkaranjinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0230-2421451

कागल नगर परिषद

ईमेल : cokagal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02325-243570

कुरुंदवाड नगर परिषद

ईमेल : co[dot]kurundwadmcl[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02322-244530

कोल्हापूर महानगर पालिका

ईमेल : commissionerkmc[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 0231-2540291
वेबसाइट दुवा : http://kolhapurcorporation.gov.in

गडहिंग्लज नगर परिषद

ईमेल : cogmcg[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02327-222245

महाविद्यालय / विद्यापीठ

रुग्णालये

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, कोल्हापूर

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, टाऊन हॉल बागेसमोर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 0231-2643464