बंद

प्रशासकीय रचना

जिल्हा कोल्हापूरचे प्रशासकीय काम मुख्यत्वे जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी किंवा डीएम जिल्ह्यातील काही इतर शासकीय विभागांच्या कामकाजावर देखरेख करतात. जिल्हा परिषद सर्व ग्रामीण स्तरावर विकास व्यवस्थापन प्रदान करते. ते जिल्हा महसूल प्रशासनाचे प्रमुख आहेत आणि जिल्हा शासनाच्या इतर अधिकार्यांमधील मुख्य समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतात. जिल्हा प्रशासनाच्या सर्व गरजा व गरजा जिल्हाधिकारी यांचे देखरेखीखाली असतात आणि इतर सर्व विभागांना जबाबदार असतात म्हणून त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली.