बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
गगनबावडा 29/12/2021 पहा (520 KB)
गडहिंग्लज  29/12/2021 पहा (527 KB)
चंदगड  29/12/2021 पहा (533 KB)
भुदरगड  29/12/2021 पहा (534 KB)
आजरा 29/12/2021 पहा (527 KB)
वेबकास्टिंग 23/11/2021 पहा (3 MB)
GPS Tracking 23/11/2021 पहा (2 MB)
व्यपगत प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (106 KB)
भुसंपादन अधिनियम -2013 नूसार कार्यवाही करावयाच्या प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (194 KB)
संपादित संस्थेकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्‍त प्रकरणांची माहिती 23/11/2021 पहा (185 KB)