बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
माहितीचा अधिकार तहसिलदार शाहूवाडी 22/03/2022 पहा (2 MB)
पुनर्वसन विभाग 16/03/2022 पहा (6 MB)
माहितीचा अधिकार तहसिलदार हातकणंगले 11/03/2022 पहा (5 MB)
माहितीचा अधिकार तहसिलदार गगनबावडा 11/03/2022 पहा (2 MB)
कार्यासन ११ भूसंपादन(समन्वय) 11/03/2022 पहा (1 MB)
उप विभागीय अधिकारी, राधानगरी 11/03/2022 पहा (547 KB)
८. ना ज क धा १९७६ कलम २१ सूट दिलेली घरबांधणी योजना यादी 11/02/2022 पहा (356 KB)
७. ना ज क धा १९७६ कलम २० घरकुल योजना यादी 11/02/2022 पहा (2 MB)
६ब). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत न आलेली यादी 11/02/2022 पहा (256 KB)
६अ). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत आलेची यादी 11/02/2022 पहा (876 KB)