दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणेबाबत 16/05/2018 डाउनलोड(79 KB)
Title of budget document 1 will appear here TEST
प्रमाणित कृती प्रक्रिया 15/05/2018 डाउनलोड(242 KB)
आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 15/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
जिल्ह्याविषयी जिल्ह्याविषयी
नागरिकांची सनद 15/04/2015 डाउनलोड(562 KB)
प्रमाणित कृती प्रक्रिया 15/05/2018 डाउनलोड(4 MB)
पावसाळा आपत्ती व्यवस्थापन 15/05/2018 डाउनलोड(4 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 15/05/2018 डाउनलोड(685 KB)
मंडळ अधिकारी – ज्येष्ठता यादी 01/01/2018 डाउनलोड(1 MB)