बंद

उपविभाग

प्रशासकीय सुविधेसाठी जिल्हा 6 विभागात विभागले आहे उपविभागीय कार्यालये विभागांची संख्या बाबत जिल्हाधिकारी यांची प्रतिकृती असते आणि ते प्रशासकीय व्यवस्थेत मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात. प्रत्येक विभागात दोन तालुक्यांचा समावेश असतो ज्याचे कार्यप्रदर्शन संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून सतत होत असते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा महसूल उपविभाग आहेत व त्या खालील तालुके खालीलप्रमाणे

उपविभाग तालुके
पन्हाळा शाहुवाडी, पन्हाळा
इचलकरंजी हातकणंगले, शिरोळ
करवीर करवीर, गगनबावडा
राधानगरी कागल, राधानगरी
भुदरगड भुदरगड, आजरा
गडहिंग्लज गडहिंग्लज, चंदगड