बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

सेवा संपर्क क्रमांक
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संघटना, भारत सरकार 011-1078
महाराष्ट्र निवारण केंद्र 022-22027990,   Fax: 022-22026712
जिल्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्र निवारण केंद्र 0231-2659232