निवडणूक

निवडणूक
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वगळलेले मतदार 272 राधानगरी मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (666 KB)
वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (2 MB)
वगळलेले मतदार 271 चंदगड मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (158 KB)
मतदार नोंदणी कार्यक्रम 23/10/2018 31/12/2018 पहा (853 KB)
वगळलेले मतदार 276 कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (1 MB)
वगळलेले मतदार 273 कागल मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (499 KB)
वगळलेले मतदार 275 करवीर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (264 KB)