बंद

निवडणूक

निवडणूक
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी

23/10/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस

23/10/2019 31/12/2019 पहा (662 KB)
दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी

मतदार यादी साठी येथे पहा.

16/07/2019 16/10/2019
वगळलेले मतदार 272 राधानगरी मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (666 KB)
वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (2 MB)
वगळलेले मतदार 271 चंदगड मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (158 KB)
मतदार नोंदणी कार्यक्रम 23/10/2018 31/12/2018 पहा (853 KB)
वगळलेले मतदार 276 कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (1 MB)
वगळलेले मतदार 273 कागल मतदारसंघ 23/10/2018 31/12/2018 पहा (499 KB)
वगळलेले मतदार 275 करवीर मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (264 KB)