निवडणूक

निवडणूक
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी

मतदार यादी साठी येथे पहा.

16/07/2019 16/10/2019
पुराभिलेख