निवडणूक

निवडणूक
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस

23/10/2019 31/12/2019 पहा (662 KB)
पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी

23/10/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
पुराभिलेख