बंद

मौ. यळगुड, ता. हातकणंगले येथील जमीन इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत – दुधगंगा नदी उद्भव सुळकुड येथूनकरणेकामी जॅकवेल व हेडवर्क आणि बॅक प्रेशर टँककरिता संपादनाबाबत भूसंपादनाची जाहीर नोटीस.

मौ. यळगुड, ता. हातकणंगले येथील जमीन इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत – दुधगंगा नदी उद्भव सुळकुड येथूनकरणेकामी जॅकवेल व हेडवर्क आणि बॅक प्रेशर टँककरिता संपादनाबाबत भूसंपादनाची जाहीर नोटीस.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ. यळगुड, ता. हातकणंगले येथील जमीन इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत – दुधगंगा नदी उद्भव सुळकुड येथूनकरणेकामी जॅकवेल व हेडवर्क आणि बॅक प्रेशर टँककरिता संपादनाबाबत भूसंपादनाची जाहीर नोटीस.

मौ. यळगुड, ता. हातकणंगले येथील जमीन इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत – दुधगंगा नदी उद्भव सुळकुड येथूनकरणेकामी जॅकवेल व हेडवर्क आणि बॅक प्रेशर टँककरिता संपादनाबाबत भूसंपादनाची जाहीर नोटीस.

14/09/2023 13/10/2023 पहा (1 MB)