बंद

भूमीसंपादन अधिसूचना दुधगंगा प्रकल्प – जयसिंगपूर (संभाजीपूर) एस.आर क्र. १/२०२२

भूमीसंपादन अधिसूचना दुधगंगा प्रकल्प – जयसिंगपूर (संभाजीपूर) एस.आर क्र. १/२०२२
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूमीसंपादन अधिसूचना दुधगंगा प्रकल्प – जयसिंगपूर (संभाजीपूर) एस.आर क्र. १/२०२२

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 : कलम 11 – अधिसूचना

30/05/2022 30/06/2022 पहा (1 MB)