बंद

पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गासाठी तालुका करवीर येथील भूसंपादनाबाबत कलम 15(2) ची अधिसूचना.

27/05/2024 27/07/2024 पहा (8 MB)