बंद

तालुक्यात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे

तालुक्यात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तालुक्यात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे

कोल्हापूर जिल्ह्यात ११ तालुक्यात ( करवीर सोडून) आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे. याकरिता शासकीय आदेश नुसार केंद्र स्थापित करणेत येत आहे. सोबत नवीन अर्जाचा नमुना दिला आहे.

नवीन अर्जाचा नमुना वर दिला आहे

30/09/2020 31/10/2020 पहा (27 KB)