बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

03/12/2021 30/12/2021 पहा (922 KB)