बंद

छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा रुग्णालयाचे पूर्ण वेळ विलगीकरण रुग्णालय घोषित

छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा रुग्णालयाचे पूर्ण वेळ विलगीकरण रुग्णालय घोषित
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा रुग्णालयाचे पूर्ण वेळ विलगीकरण रुग्णालय घोषित

छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा रुग्णालयाचे पूर्ण वेळ विलगीकरण रुग्णालय घोषित

30/03/2020 31/12/2020 पहा (719 KB)