बंद

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

09/02/2024 16/02/2024 पहा (1 MB)