बंद

कोल्हापूर जिल्हातील १० विधानसभा मतदारसंघामध्ये आज रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्राची यादी

कोल्हापूर जिल्हातील १० विधानसभा मतदारसंघामध्ये आज रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्राची यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर जिल्हातील १० विधानसभा मतदारसंघामध्ये आज रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्राची यादी
अ.क्र. मतदार संघ 
1 २७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ
2 २७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ
3 २७३ कागल विधानसभा मतदार संघ
4 २७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ
5 २७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ
6 २७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ
7 २७७ शाहूवाडी विधानसभा मतदार संघ
8 २७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ
9 २७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ
10 २८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ
04/09/2023 20/09/2023 पहा (175 KB)