बंद

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कोल्हापूर जिल्हा अंतिम मतदान केंद्र यादी प्रसिद्धी दिनांक ०८-०४-२०२४

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कोल्हापूर जिल्हा अंतिम मतदान केंद्र यादी प्रसिद्धी दिनांक ०८-०४-२०२४
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कोल्हापूर जिल्हा अंतिम मतदान केंद्र यादी प्रसिद्धी दिनांक ०८-०४-२०२४
अ.क्र. विधानसभा मतदारसंघाचे नाव 
लोकसभा निवडणूक २०२४-  २७१ चंदगड विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७२ राधानगरी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७३ कागल विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७४ कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७५ करवीर विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७६ कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७७ शाहूवाडी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७८ हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
लोकसभा निवडणूक २०२४- २७९ इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
१० लोकसभा निवडणूक २०२४- २८० शिरोळ विधानसभा मतदार संघ अंतिम मतदान केंद्र यादी
08/04/2024 06/06/2024 पहा (175 KB)