बंद

महाराष्ट्र विधानपरिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक-२०२१

Filter Document category wise

फिल्टर

महाराष्ट्र विधानपरिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक-२०२१
शीर्षक दिनांक View / Download
वेबकास्टिंग 23/11/2021 पहा (3 MB)
GPS Tracking 23/11/2021 पहा (2 MB)
व्हिडीओग्राफी निविदा 17/11/2021 पहा (6 MB)
स्टेशनरी व प्रिंटींग निविदा 17/11/2021 पहा (6 MB)
मंडप व साऊंड सिस्टीम निविदा 17/11/2021 पहा (5 MB)
झेरॉक्स कामाची निविदा 15/11/2021 पहा (4 MB)
भोजन, अल्पोपहार, चहापाणी निविदा 15/11/2021 पहा (5 MB)
डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटींग निविदा 15/11/2021 पहा (4 MB)
संगणकाविषयी बाबी निविदा 15/11/2021 पहा (5 MB)
CCTV निविदा 15/11/2021 पहा (5 MB)