बंद

उपविभागीय कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही भैराप्पा माळी उपविभागीय अधिकारी, पन्हाळा sdopanhala[at]gmail[dot]com 0231-2540185
छायाचित्र उपलब्ध नाही विकास खरात उपविभागीय अधिकारी, इचलकरंजी sdoichalkaranji[at]gmail[dot]com 0230-2436787
छायाचित्र उपलब्ध नाही वैभव नावडकर उपविभागीय अधिकारी, करवीर sdokarvirsdo[at]gmail[dot]com 0231-2523337
छायाचित्र उपलब्ध नाही सुशांत बनसोडे उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी sdoradhan[at]gmail[dot]com 0231-2659135
छायाचित्र उपलब्ध नाही वसुंधरा बारवे उपविभागीय अधिकारी, भूदरगड sdobhudargad[at]gmail[dot]com 02324-220222
छायाचित्र उपलब्ध नाही बाबासाहेब वाघमोडे उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज sdogadh1[at]gmail[dot]com 02327-222263