बंद

न्यु पॅलेस

भवानी मंडप – कसबा बावडा मार्गावर ही एक प्राचीन ईमारत आहे. 1877 – 1884 ह्या कालावधीत ही ईमारत बांधली गेली.काळ्या, सपाट केलेल्या दगडांचा एक ऊत्कृष्ट नमुना बांधला आहे जे सर्व प्रवाशांच मन वेधुन घेते. ह्याला लागुनच एक बाग आहे, त्याला दगडांच्या भींतीचे व तारांचे कुंपन आहे.संपुर्ण ईमारत आठ कोनी आहे आणि त्याच्या मध्ये बुरूज आहे.1877 मध्ये येथे घड्याळ बसवले. थोड्या – थोड्या अंतरावर येथे बुरूज आहेत.प्रत्त्येक काचेवर शिवाजी महाराजांच्या जीवनाविषयी लिहीले आहे. येथे प्राणी संग्रहालय व मैदानाची जमीन आहे. आजचे, श्रीमंत शाहु महाराजांचे निवास्थान आहे.

भाऊसिंगजी रोड पासून ऊत्तरेला 1.5 कि.मी. अंतरावर न्यु पॅलेस आहे. ह्याचे काम दवाखाना बांधकाम पुर्ण झाले त्यावेळी पुर्ण झाले, ह्याचे काम दवाखाना बांधकाम पुर्ण झाले त्यावेळी पुर्ण झाले, ह्या बांधकामामध्ये कठीण खडे व वाळु यांचे मिश्रण वापरले आहे. मुख्य दक्षिण बाजुला दोनदा मिश्रण हे मिश्रण लावले आहे, ज्याच्यामध्ये निओ- मुघल पध्दतीच्या खालच्या कडा आणि देऊळ ज्याच्यामध्ये खांब आणि त्याच्यावर घुमट आहेत. ह्या योजने मध्ये अडकाव त्रीदल वनस्पतींच्या कडा कंगोर्‍यासह व लहान कडा असलेल्या नक्षीचा वापर केला आहे. ह्यासारखेच अष्टकोनी बुरूजावर छत आहे. मधला पोर्च कडा असलेल्या कंगोर्‍यासह वेधला आहे. एक बाजु वाढवत नेऊन 45 मी. ऊंचीचा अष्ट्कोनी बुरूज घड्याळासाठी ऊभारला आहे.न्यु पॅलेसच्या आतील बाजुस छत्रपती शाहु महाराजांच्या वस्तु संग्रालयासाठी जागा केली आहे, ज्याच्यावरून कोल्हापूर राज्यकर्त्यांची आठवण होते. चकचकीत फरशी घातलेला भाग आहे आणि दोन्ही बाजुला खोली असलेल्या मधली वाट आहे तसेच हौद, काढलेली चित्रे आणि फोटो देखील येथे आहेत. पॅलेसच्या मधल्या भागापेक्षा ड्ब्बल भाग हा दरबाराने व्यापला आहे. कडेच्या भिंती खगोरे असलेल्या कडा काचे बरोबर शिवाजी महाराजांच्या जीवनाची माहिती कोरलेले आहेत.