लोकप्रतिनिधी

अ. क्र  नाव   मतदार संघ  निवासी पत्ता  दुरध्वनी क्रमांक
 1 

 श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील

[ मंत्री – महसूल व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

तथा पालक मंत्री कोल्हापूर जिल्हा ]

 विधान परिषद पुणे पदवीधर संघ  ७५९/१/३, छ. संभाजी पार्क, संभाजीनगर कोल्हापूर

 9422304152

9326022329

 2  श्री. संजय सदाशिवराव मंडलिक  47 – कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघ  मु. चिमगांव पो. मुरगूड, ता. कागल जिल्हा कोल्हापूर  
 3 श्री. धैर्यशील संभाजीराव माने  48 – हातकणंगले लोकसभा मतदार संघ  मु. पो. रुकडी, घर क्र. ३४७, ता. हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर  
 4

 श्री. संभाजी शाहू छत्रपती

 

[राज्यसभा खासदार (राष्ट्रपती कोटा.) ]   न्यू पॅलेस, कोल्हापूर 416003

 9822549320

9822549320