बंद

कोविड-19

कोविड-19
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निवारागृह सोयीकरिता नियंत्रण व समन्वय

निवारागृह सोयीकरिता नियंत्रण व समन्वय

12/04/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
संशयित कोरोनाग्रस्त अलगीकरणाचा कालावधी पूर्ण झालेवर मुक्त करणे

संशयित कोरोनाग्रस्त अलगीकरणाचा कालावधी पूर्ण झालेवर मुक्त करणे

12/04/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
बँकेतून गरीब कल्याण निधी साठी होणारी गर्दी कमी करणे

बँकेतून गरीब कल्याण निधी साठी होणारी गर्दी कमी करणे

09/04/2020 31/12/2020 पहा (491 KB)
संशयित कोरोनाग्रस्तांची गुगल फॉर्म वर माहिती भरणे करिता माजी सैनिकांची स्वयंसेवी मदत

संशयित कोरोनाग्रस्तांची गुगल फॉर्म वर माहिती भरणे करिता माजी सैनिकांची स्वयंसेवी मदत

09/04/2020 31/12/2020 पहा (372 KB)
मोबाईल कंपनीने सिम कार्ड धारकांना कोरोन जागृती करणे संबधी SMS पाठविणे

मोबाईल कंपनीने सिम कार्ड धारकांना कोरोन जागृती करणे संबधी SMS पाठविणे

08/04/2020 31/12/2020 पहा (197 KB)
सामान्य नागरिकांनी मास्कचा वापर करणे

सामान्य नागरिकांनी मास्कचा वापर करणे

08/04/2020 31/12/2020 पहा (687 KB)
रेशन कार्ड नसलेल्या गरजूसाठी 10 वस्तूंचे किट तयार करणे

रेशन कार्ड नसलेल्या गरजूसाठी 10 वस्तूंचे किट तयार करणे

07/04/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
महासैनिक दरबार येथे साहित्याचे कीट तयार करणे

महासैनिक दरबार येथे साहित्याचे कीट तयार करणे

07/04/2020 31/12/2020 पहा (944 KB)
सैन्यदल, सीआरपीएफ, पोलीस दलातील सेवानिवृत्त मानधनावर बंदोबस्त कामकाज

सैन्यदल, सीआरपीएफ, पोलीस दलातील सेवानिवृत्त मानधनावर बंदोबस्त कामकाज

05/04/2020 31/12/2020 पहा (223 KB)
साखर कारखान्यातील गैरसोय कारवाई आदेश

साखर कारखान्यातील गैरसोय कारवाई आदेश

05/04/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
पुराभिलेख