पुरवणी मतदार यादी

शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
276 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 11A

276 कोल्हापूर उत्तर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11A

18/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (1 MB) 276 Form11A 201810 (2 MB) 276 Form11A 201811 (441 KB)
276 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 11

276 कोल्हापूर उत्तर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11

18/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB) 276 Form11 201810 (5 MB) 276 Form11 201811 (3 MB)
276 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 10

276 कोल्हापूर उत्तर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 10

18/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (1,006 KB) 276 Form10 201810 (4 MB) 276 Form10 201811 (2 MB)
276 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 9

276 कोल्हापूर उत्तर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 9

18/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (2 MB) 276 Form09 201809 (4 MB) 2018121837 (6 MB) 276 Form09 201811 (4 MB) 276 Form09 201812 (124 KB)
274 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 11A

274 कोल्हापूर दक्षिण पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11A

17/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (609 KB) 274 Form11A 201810 (2 MB) 274 Form11A 201811 (931 KB)
274 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 11

274 कोल्हापूर दक्षिण पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11

17/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB) 274 form11 201810 (4 MB) 275 Form11 201811 (3 MB) 275 Form11 201812 (483 KB)
274 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 10

274 कोल्हापूर दक्षिण पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 10

17/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (814 KB) 274 Form10 201810 (2 MB) 274 Form10 201811 (4 MB) 274 Form10 201812 (325 KB)
274 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 9

274 कोल्हापूर दक्षिण पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 9

17/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (3 MB) 274 Form09 201810 (8 MB) 274 Form09 201811 (5 MB)
275 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म 11A

275 करवीर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11A

17/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (250 KB) 275 Form11A 201810 (995 KB) 275 Form11A 201811 (535 KB)
275 पुरवणी मतदार यादी फॉर्म11

275 करवीर पुरवणी मतदार यादीचे फॉर्म 11

18/12/2018 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB) 275 Form11 201810 (4 MB) 275 Form11 201811 (3 MB) 275 Form11 201812 (241 KB)
पुराभिलेख