बंद

आपले सरकार

आपले सरकार
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तालुक्यात आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे

कोल्हापूर जिल्ह्यात ११ तालुक्यात ( करवीर सोडून) आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे. याकरिता शासकीय आदेश नुसार केंद्र स्थापित करणेत येत आहे. सोबत नवीन अर्जाचा नमुना दिला आहे.

नवीन अर्जाचा नमुना वर दिला आहे

30/09/2020 31/10/2020 पहा (27 KB)
पुराभिलेख