बंद

वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ

वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वगळलेले मतदार 274 कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 19/09/2018 31/12/2018 पहा (2 MB)