बंद

हातकणंगले नगर पंचायत यादी

हातकणंगले नगर पंचायत यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
हातकणंगले नगर पंचायत यादी

प्रभाग निहाय मतदार यादी

30/11/2019 27/12/2019 पहा (3 MB) Hatkanangale Ward 2 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 3 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 4 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 5 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 6 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 7 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 8 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 9 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 10 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 11 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 12 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 13 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 14 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 15 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 16 Voter List (2 MB) Hatkanangale Ward 17 Voter List (2 MB)