बंद

मौ. पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील जमीन दूधगंगा डावा कालवा कि.मी. 09 ते 11 चे बांधकाम व खुदाईसाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

मौ. पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील जमीन दूधगंगा डावा कालवा कि.मी. 09 ते 11 चे बांधकाम व खुदाईसाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ. पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील जमीन दूधगंगा डावा कालवा कि.मी. 09 ते 11 चे बांधकाम व खुदाईसाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

मौ. पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले येथील जमीन दूधगंगा डावा कालवा कि.मी. 09 ते 11 चे बांधकाम व खुदाईसाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

11/09/2023 10/10/2023 पहा (2 MB)