बंद

महाराष्ट्र विधानपरिषदेची कोल्हापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२१ अंतिम मतदार यादी

महाराष्ट्र विधानपरिषदेची कोल्हापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२१ अंतिम मतदार यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र विधानपरिषदेची कोल्हापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२१ अंतिम मतदार यादी

महाराष्ट्र विधानपरिषदेची कोल्हापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२१ अंतिम मतदार यादी

15/11/2021 15/12/2021 पहा (8 MB)