बंद

तहसीलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत – अर्ज स्वीकारणे प्रक्रिया स्थगिती.

तहसीलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत – अर्ज स्वीकारणे प्रक्रिया स्थगिती.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तहसीलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत – अर्ज स्वीकारणे प्रक्रिया स्थगिती.

तहसीलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत – अर्ज स्वीकारणे प्रक्रिया स्थगिती.

27/03/2020 25/04/2020 पहा (219 KB)