बंद

तहसिलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत जाहिरात

तहसिलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तहसिलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत जाहिरात

तहसिलदार कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राच्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत जाहिरात    १) मागणी अर्ज        २) आपले सरकार सेवा केंद्र शासन निर्णय   

25/02/2020 31/03/2020 पहा (450 KB)