बंद

तलाठी महाभरती २०१९ चे अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

तलाठी महाभरती २०१९ चे अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची अंतिम निवड यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी महाभरती २०१९ चे अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

तलाठी महाभरती २०१९ चे  अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रत 01 पद, इ.मा.व प्रकल्पग्रत 01 पद व इ.मा.व (पदवीधर अंशकालीन) ०२ पदे या प्रवर्गातील उमेदवारांची  अंतिम निवड यादी

10/07/2020 18/07/2020 पहा (2 MB)