बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, करवीर उपविभागीय कार्यालय, नियोजन कार्यालय, महसूल न्यायाधिकरण इमारत व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सर्व परिसरातील आतील व बाहेरील साफसफाई (स्वच्छक) बाबत 

22/04/2022 30/04/2022 पहा (244 KB)