बंद

गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

01/10/2020 31/12/2020 पहा (152 KB) Group D – Deleted List (82 KB)