बंद

कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.

कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.

कोरोन विष्णूचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेसाठी इच्छुक सेवानिवृत आरोग्य अधिकारी / कर्मचारी याची नोदणी.

22/03/2020 30/04/2020 पहा (228 KB)