बंद

ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि WhatsApp Sending Mobile app as a service सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि WhatsApp Sending Mobile app as a service सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि WhatsApp Sending Mobile app as a service सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

ऑनलाइन डायनॅमिक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी आणि सेवा म्हणून ऑटो मेसेज आणि WhatsApp Sending Mobile app as a service सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र

14/10/2021 31/10/2021 पहा (814 KB)